Kizomba World Home

6th Angolan Festival 2018

Event Details

Date: 26 January 2018
Location: poland
Address: Szkoła Tańca SEMPRE ul. Berka Joselewicza 26, 31-031 Cracovie -
Event: https://www.facebook.com/events/115955449007123/
6th Angolan Festival 2018

6th Angolan Festival 2018

Polish Below
AfroRitmo.pl invites you for 6th – amazing edition of Angolan Festival in Cracow (Poland) – the biggest Angolan event in Cracow.

This is real cumulation of energy, craziness, dance and passion!
In this edition we encrease level at Festival 😉

To keep high quality of the workshops there is only 1 room and limited number of participants 🙂

Workshops level: intermediate / advance.

2 days of workshops with world class teachers and 3 parties!

KIZOMBA, SEMBA, KUDURO, AFROHOUSE

Our instructors are professionals with specific achievements.

INSTRUCTORS:
*** PAWEŁ & MARLY (Poland / Angola)
Kizomba Open World Vice-Champions 2016
Africadancar Champions of Portugal 2015
*** DASMARA & IOLANDA (Angola)
ÁfricAdançar World Champion 2013
*** MÁRIO JORDÃO & LAURY ESMERALDA (Angola / Francja) ***

DJs:
*** DASMARA (Angola) ***
*** SIMON (Angola) ***
*** DOTIZINHA (Poland) ***

SCHEDULE:
soon 🙂

PRICES:
1.Fullpass (until: 21.10.2017) 260 PLN / 65 EUR (prolonged until 26.10.2017)
2.Fullpass (until: 21.11.2017) 300 PLN / 75 EUR
3.Fullpass (until: 21.12.2017) 340 PLN / 85 EUR
4.Fullpass (until: 21.01.2018) 380 PLN / 95 EUR

Register yourself i and get discount upto 40PLN / 10EUR!!!

REGISTRATION FORM – > http://angolanfestival.pl/registration

more info soon 🙂

POLISH

AfroRitmo.pl zaprasza na SZÓSTĄ niesamowitą edycję Angolan Festival w Krakowie – największego wydarzenia angolskiego w Krakowie.

To prawdziwa kumulacja energii, szaleństwa, tańca i pasji!
Na tej edycji podnosimy poziom festiwalu 😉

W trosce o wysoką jakość warsztatów wprowadziliśmy zajęcia w jednej sali oraz ograniczoną liczbę Uczestników 🙂

Poziom warsztatów: średniozaawansowany / zaawansowany.

2 dni warsztatów ze światowej klasy instruktorami i 3 imprezy!

KIZOMBA, SEMBA, KUDURO, AFROHOUSE

Nasi instruktorzy to profesjonaliści ze szczególnymi osiągnięciami.

INSTRUKTORZY:
*** PAWEŁ & MARLY (Poland / Angola)
2 miejsce w Kizomba Open World 2016
Zwycięzcy w Africadancar Portugalii 2015
*** DASMARA & IOLANDA (Angola)
Zwycięzcy ÁfricAdançar World 2013
*** MÁRIO JORDÃO & LAURY ESMERALDA (Angola / Francja) ***

DJe:
*** DASMARA (Angola) ***
*** SIMON (Angola) ***
*** DOTIZINHA (Polska) ***

PROGRAM:
niebawem

CENY:
1.Fullpass (do: 21.10.2017) 260 PLN / 65 EUR (przedłuzone do 26.10.2017)
2.Fullpass (do: 21.11.2017) 300 PLN / 75 EUR
3.Fullpass (do: 21.12.2017) 340 PLN / 85 EUR
4.Fullpass (do: 21.01.2018) 380 PLN / 95 EUR

Zarejestruj się i zdobądź rabat nawet do 40PLN!!!

FORMULARZ REJESTRACYJNY: http://angolanfestival.pl/rejestracja

więcej informacji niebawem 🙂

————-
*** PAWEŁ & MARLY (Polska / Angola) ***
PL:
PAWEŁ zaczął przygodę taneczną w 2012 roku w Polsce. Dwa lata później wyjechał do Lizbony aby kontynuować karierę taneczną i uczyć się od najlepszych. Do tej pory żyje w Lizbonie i nieustannie doskonali swoje umiejętności pod czujnym okiem Mistrza Petchu. Uwielbia Kizombę, Sembę i inne tańce pochodzące z Afryki, które jak twierdzi, pozwalają mu uzewnętrzniać emocje w unikalny sposób.
MARLY zaczęła przygodę z tańcem już w dzieciństwie. Już w wieku 8 lat zaczęła uczyć się o kulturze, tańcu i muzyce od członków jej rodziny, kultywując tradycje. Jako mała dziewczynka razem z mamą przeniosła się do Portugalii. Po latach praktyki i nauki razem jej rodziną i przyjaciółmi, jej ‘ginga’ i styl zaczął być łatwo rozpoznawany i podziwiany na Lizbońskich parkietach.
Zaczęli pracować razem w 2014. Godziny treningów i wymiany wiedzy zaowocowały wygraną Mistrzostw Portugalii AfricAdancar w 2015 roku. Pasja i zaangażowanie w tańcu przyniosło im także 2-gie miejsce w Światowym Finale Kizomba Open 2016. Do tej pory uwielbiają rozwijać się i uczyć, i są zapraszani na wiele międzynarodowych festiwali tanecznych.
EN:
Paweł started his dancing journey in 2012 in Poland. Two years later he moved to Lisbon to continue his dance career and learn with the best. Till now he lives here and constantly improves his skills under watchful eye of Mestre Petchu. He loves Kizomba, Semba and other dances that come from Africa because they allow him to release emotions in the unique way.
Marly started to dance in her childhood. Just being 8 years old she started to learn about culture, dance and music from her family members inheriting their traditions. As young girl together with her mom she moved to Portugal. After years of practising and learning together with her family and friends, her ginga and style became easily recognizable on the dancefloors of Lisbon.
They started to work together in 2014. Hours of trainings and exhanging knowledge resulted in winning 1st place in AfricAdancar Championship of Portugal in 2015. Passion and engagement in the dance brought them also 2nd place in Kizomba Open World Championship in 2016. Till now they enjoy teaching and being invited to many dance festivals in the world.

*** DASMARA & IOLANDA (Angola) ***
PL:
Darmara pisze tak o sobie i Iolandzie:
“Zacząłem swoją przygodę z tańcem jeszcze w Angoli, gdy miałem 15 lat. Zawsze lubiłem tańczyć choreografie. Tańczyłem w grupie “Lambada bez granic”, z którą wziąłem udział w mistrzostwach narodowych w Angoli. I wygraliśmy. Później uczestniczyłem w światowym kongresie salsy z grupą “Os Latim Corte” w 2005 roku i to był pierwszy raz, gdy wszedłem na międzynarodową scenę – w Portugalii. Lekcje kizomby zacząłem dawać w 2006 roku i zacząłem się stawać rozpoznawalny zarówno ja, jak i moja współpraca z Afro Digital. Pierwsze nagranie z Lucią Nogueirą o tytule: “to dla tych którzy wiedzą”, zrobiłem w 2013 roku. Jeszcze w 2013 roku wygrałem międzynarodowe mistrzostwa Kizomby i Semby Africadancar 2013 w Portugalii z moją partnerką Iolandą Rangel.
Dasmara Dossantos i Iolanda Rangel, dwójka tancerzy o korzeniach angolskich, mieszkający w Portugalii. Zaczęli współpracę w 2013 roku, by razem uczestniczyć w światowych mistrzostwach kizomby, w których to zostali mistrzami zarówno narodowymi, jak i międzynarodowymi. Od tamtego czasu przejechali wskroś Europę, biorąc udział w niezliczonych festiwalach, nauczając innych tego, czego sami kiedyś się nauczyli – o tańcu, o swoich korzeniach, o swojej kulturze. Z zauważalnym postępem, już uzyskali uznanie mieszkańców wielu krajów. A ponadto podróżują po całym świecie , by dawać lekcje różnych rytmów afrykańskich: kizomby, semby, afro house, rebita i ndobolo.”
EN:
Dasmara writes about him and Iolanda:
“I started my adventure with dance already in Angola, when I was 15 years old. I always liked to dance choreographies. I danced in a group “Lambada without limits” and we took part in the national championship in Angola which we won. Then I participated in World Salsa Congress with “Os Latim Corte” group in 2005, and it was the first time I’ve walked on international stage – in Portugal. I started to give Kizomba lessons in 2006. Me and also my cooperation with Afro Digital became recognizable. I made the first recording with Lucia Nogueira titled “For those who know” in 2013. In 2013, I won Semba and Kizomba International Championship – Africadancar 2013 in Portugal with my partner Iolanda Rangel.
Dasmara Dossantos and Iolanda Rangel, two dancers of Angolan roots, living in Portugal, started cooperation in 2013 to take part in World Kizomba Championship in which they became national and world champions. From that moment, they have travelled across Europe, taking part in many festivals, teaching what they had learnt about dance and their roots and culture. With the visible progress, they have gained recognition in many countries. Moreover, they travel all over the world to give lessons in various African rhythms: kizomba, semba, afro house, rebita and ndobolo.”

*** MÁRIO JORDÃO & LAURY ESMERALDA (Angola / Francja) ***
PL:
Mário Jordão – krajowy zwycięzca wielkiego konkursu tańca kizomba i semba Angola 2015 oraz nauczyciel z Angoli i dyrektor Szkoły Esmeralda Company Kizomba w Paryżu. Jest również współpracownikiem projektu “Kizomba na Rua” Angola.
Laury Esmeralda – międzynarodowy nauczyciel i założyciel Szkoły Esmeralda Company Kizomba. Zajęli 3 miejsce w wielkim konkursie tańca kizomba i semba Africadançar 2013. Jest też ambasadorem i przedstawicielem kultury angolskiej w Europie.
EN:
Mário Jordão – National Champion of the great dance competition kizomba and semba Angola 2015 and teacher of Angola and director of the school Esmeralda Company Kizomba School in Paris. He is also collaborator of the project “Kizomba na Rua” Angola.
Laury Esmeralda – international teacher and founder of the school Esmeralda Company Kizomba School. 3rd classified of the great dance contest kizomba and semba Africadançar 2013. And ambassador and representative of Angolan Culture in Europe.

Comments are closed

Event Map

Search

Festivals Promocode KIZOMBAWORLD

Like us on Facebook